16. marts, 2016

Dzirdes aparāti un klausīšanās problēmsituāciju novēršana

Ja cilvēks lieto dzirdes aparātu/ -us, tad būtiski regulāri veikt dzirdes aparāta/ -u apskati un apkopi. Reizēm netiek veikta apkope, tādēļ dzirdes aparāts neraida skaņu signālu pietiekami skaidri vai skaļi.
Iegādājoties dzirdes aparātu cilvēks tiek apmācīts lietot dzirdes aparātu un veikt tā apkopi. Tāpat tiek saņemta lietošanas instrukcija, kurā var izlasīt nepieciešamo informāciju.
Dzirdes aparātiem ir dažādas ražotājfirmas un modeļi, bet lietošanā un apkopē ir darbības/ lietas, kas būtiski neatšķiras. Turpinājumā dzirdes aparātu lietotāji var skatīt dažus cēloņus dzirdes aparātu lietošanas problēmsituāciju novēršanai.
Attēlu resurss: unitron.com