4. aprīlis, 2016

Digitālo dzirdes aparātu funkcionālās iespējas

Mūsdienās apkārtējā vide kļūst aizvien pilnveidīgāka ar dažādu tehnoloģiju palīdzību. Tostarp katru gadu tiek uzlabots digitālo dzirdes aparātu klāsts. Tiem ir telespoļu un indukcijas cilpu sistēmas, FM sistēmas u. tml.
Digitālie dzirdes aparāti palīdz to lietotājiem izmantot jaunas skaņas uztveres iespējas, izmantojot digitālās bezvadu tehnoloģiju iespējas. Lietojot bezvadu pārraides sistēmu var būtiski uzlabot signāla uztveri troksnī.
Dzirdes aparātu kompānija „ReSound” piedāvā digitālās dzirdes aparātu bezvadu sistēmas, kam ir radio frekvenču pamatbāze, tas ir, 2.4 GHz frekvenču joslā. Pastāv vairāki bezvadu sistēmu piedāvājumi, piem., tuvā lauka magnētiskā indukcija vai Bluetooth. „ReSound” 2.4 GHz sistēma uztver signālu aptuveni 7 – 10 m attālumā.
Pašlaik tiek pilnveidots digitālo dzirdes aparātu funkcionālais pielietojums, veidojot savienojamību ar citiem digitālajiem servisiem: smartphones, planšetdatoriem vai digitālajiem audio atskaņotājiem, TV.
Dzirdes aparātus un tiem līdzīgas tehnoloģijas var lietot vairākus gadus, ja tos lieto atbilstoši lietošanas pamācībai un veic regulāru apkopi.
 
Literatūras avots, attēla resurss: http://www.hearingreview.com/products/21926-consumer-and-dispenser-feedback-leads-to-substantial-improvements-in-2g-wireless-accessories