1. aprīlis, 2016

Cik skaļi sarunāties dzirdes traucējumu gadījumā?

2013. gada 18. oktobrī  notiks “Skaļo Kreklu dienas” (”Loud Shirt Day”) Austrālijā.Pasākumu organizē dzirdes speciālistu, audiologopēdu organizācija “Klausies un Runā”(“Hear and Say”). Pasākuma mērķis ir mācīt bērniem ar dzirdes traucējumiem klausīties un runāt.

Katru gadu palielinās bērnu ar dzirdes traucējumiem skaits. Austrālijā aptuveni 3 no 1000 personām, sasniedzot studenta vecumu, ir ievērojami dzirdes traucējumi.

Lai palīdzētu vienam vājdzirdīgam bērnam, organizācija “Hear and Say” sešu gadu laikā tērē vairāk nekā 10 000 dolāru. Rehabilitācijas process notiek vairāku gadu garumā, ietverot kohleāro implantāciju, audiologopēda apmācību, tehnisko pārbaudi u. tml.

Lai sasniegtu rezultātu, nepieciešams tuvinieku atbalsts, jo bērnībā mēs cenšamies atdarināt apkārt esošos pieaugušos. Jo vecāks vairāk piedalīsies bērna prasmju attīstīšanā, jo būs vērojams labāks rezultāts.

Attēla resurss: springfieldlakesss.eq.edu.au
Literatūras avots: www.loudshirtday.com.au