21. marts, 2016

Asimetriska dzirde

“Vašingtonas Universitātes Medicīnas skolas” zinātnieki veikuši pētījumu par asimetrisku dzirdi. Pētījums ildzis piecus gadus, tajā piedalījušās dažāda vecuma personas ar asimetrisku dzirdes zudumu. Dažiem dalībniekiem vienai ausij bijusi fizioloģiski normāla dzirde, savukārt otrai – dzirdes izmaiņas. Daļai pētījuma dalībnieku vienai ausij pielāgots dzirdes aparāts, savukārt otrai – kohleārais implants.
Daudziem cilvēkiem asimetriskas dzirdes gadījumā ir grūti uztvert skaidru runu, pastāvot fona trokšņiem. Profesore Firsta veikusi 3D analīzi pētījuma dalībnieku iekšējās auss gliemežiem pēc kohleārās implantācijas. Pētījuma procedūrā labāki rezultāti novēroti kohleāro implantu pielāgojot ausij ar smagas pakāpes dzirdes traucējumu, savukārt labāk dzirdošai ausij – dzirdes aparātu. Personām ar bērnībā iegūtu vājdzirdību bija mazāks dzirdes uzlabojums salīdzinājumā ar cilvēkiem, kuriem nesen diagnosticēti dzirdes traucējumi.
Pētījuma gaitā speciālisti centās precīzi noteikt kritisko termiņu dzirdes uzlabošanai ar dzirdes aparātiem. Secinājuši, ka nepieciešams agrīni veikt dzirdes pārbaudi un pielāgot dzirdes palīglīdzekļus abām ausīm.
Attēla resurss: http://www.audicus.com/
Literatūras avots: http://www.audicus.com/blogs/hearing-aids-blog/13547873-asymmetric-hearing-and-hearing-aids