31. marts, 2016

Kā attīstīt klausīšanās prasmi bērniem ar dzirdes traucējumiem?

Ja dzirdes traucējumi ir kopš agras bērnības, tad jāveicina bērna valodas attīstību, lai sasniegtu rezultātu. Nepieciešams veicināt receptīvās un ekspresīvās komunikācijas prasmes. Jāuzlabo valodu, lai novērstu mācīšanās traucējumus. Apgrūtinātas komunikācijas dēļ cilvēki mēdz sociāli izolēties un noslēgties sevī. Dzirdes traucējumi var būt viens no iemesliem, kādēļ rūpīgi jāizvēlas sava nākotnes profesija.

Dzirdes traucējumu gadījumā bērniem lēnāk attīstās vārdu krājums. Vieglāk uztvert vārdus, kam ir viena nozīme (piem., kaķis, sarkans), bet grūtības sagādā abstraktu jēdzienu izpratne (pirms, vienāds ar), kā arī dažādu artikulu lietošana. Bērniem ar dzirdes traucējumiem bērnībā ir mazāks aktīvais vārdu krājums nekā viņu vienaudžiem bez dzirdes traucējumiem. Tāpat grūti saprast vārdu pārnesto nozīmi, vārdus ar vienādu rakstību, bet atšķirīgu nozīmi (piem., 1) bailīgs kā zaķis; 2) zobu tilts un ceļa tilts).

Dzirdes traucējumu gadījumā bērni savas domas pauž ar īsiem, vienkāršas konstrukcijas teikumiem. Viņiem ir grūti izprast un rakstīt saliktus teikumus. Bieži tiek jauktas vārdu galotnes. Lielākoties bērniem ar dzirdes traucējumiem grūti uztvert augsto frekvenču skaņas (piem., s, š), tādēļ tās netiek izmantotas verbālajā komunikācijā. Jāatceras, ka bērni ar dzirdes traucējumiem neuztver paši savu balsi, balsij ir izmainīta intonācija.

Bērniem ar ļoti smagas pakāpes dzirdes traucējumiem grūti uztvert skolā apgūstamo mācību saturu, tādēļ ieteicams apmeklēt speciālas mācību iestādes, kas veicinātu bērna dzirdes un vispārējo attīstību. Dzirdes traucējumu gadījumā bērniem skolā var labāk patikt dažādi mākslas priekšmeti, sports, matemātika, savukārt grūtības radīs humanitārie priekšmeti. Svarīgi vecākiem sniegt bērnam atbalstu un palīdzēt atklāt apkārtējo pasauli.

Lai novērstu sociālo izolāciju, apkārtējiem cilvēkiem bērnu ar dzirdes traucējumiem vajadzētu iesaistīt dažādu sociālo aktivitāšu veikšanā: apmeklēt masu pasākumus, piedalīties talkās, svinēt bērnam tuvu cilvēku jubilejas u. tml. Mūsdienās ārzemēs iespējams apmeklēt dažādas atbalsta organizācijas un iestādes, kas ļauj bērniem ar dzirdes traucējumiem kļūt par labiem un radošiem cilvēkiem.

Attēla resurss: www.npr.org
Literatūras avots: http://www.asha.org/public/hearing/Effects-of-Hearing-Loss-on-Development/