22. marts, 2016

Valodas skaņas dzirdēja jau pirms diviem miljoniem gadu

Pašlaik atklāti vissenākie pasaulē esošie dzirdes kauliņi divus miljonus gadu veca parantropa galvaskausā. Visi trīs dzirdes kauliņi (āmuriņš, kāpslītis, laktiņa) ir ļoti labi saglabājušies. Dzirdes kauliņi ir vismazākie kauli organismā.
Pēc zinātnieku domām hominīda (Paranthropus robustus) āmuriņš vizuāli atgādina cilvēka dzirdes kauliņu. Iespējams, ka āmuriņš nodrošinājis labāku skaņu uztveri [2; 5] kHz diapozonā. Laktiņai un kāpslītim ir atšķirīga anatomiskā uzbūve no cilvēka dzirdes kauliņiem.
Antropologs Rolfs Kvems (ASV), ka pašlaik mūsdienu cilvēka priekšteču atbilstošajām iezīmēm (pārvietošanās spēja stāvus, mazāki acu zobi) jāpievieno dzirdes kauliņš – āmuriņš.
Literatūras avots: Ilustrētā zinātne. Februāris, 2014. 4.-5. lpp.