29. marts, 2016

Troksnis metālapstrādē

2013. gadā Dr. Farm. P. Sudmalis no RSU iepazīstināja interesentus ar pētījuma “Svarīgāko riska faktoru objektīvie līmeņi metālapstrādes nozarē” datiem.

Laikaposmā no 1996. līdz 2012. gadam veikti 4108 riska faktoru mērījumi, iekļaujot 917 trokšņa mērījumus (22 %) un 199 plaukstas – vibrācijas mērījumus (5 %). Jāatceras, ka cilvēka dzirdi var izmainīt ilgstoša trokšņa un vibrācijas ietekme.

Trokšņa mērījumi atbilda prasībām 2003., 2007. un 2008. gadā, savukārt vislielākā neatbilstība prasībām vērojama 2011. gadā. Vibrācjas mērījumi atbilda normai 2007., 2009. un 2012. gadā, savukārt visvairāk neatbilstību konstatētas 2010. gadā.

Pētījumā tika izmantoti RSU Higiēnas un arodslimību laboratorijas dati.

Attēla resurss: www.native-instruments.com

Literatūras avots: Sudmalis, P. RSU Darba drošības un vides veselības institūts. Higiēnas un arodslimību laboratorija. 

Svarīgāko riska faktoru objektīvie līmeņi metālapstrādes nozarē. Rīga, 01.11.2013.