18. marts, 2016

Telpiskās dzirdes tests

Mūsdienās ir izveidoti vairāki testi, anketas, lai novērtētu dzirdes aparātu lietošanas priekšrocības dzirdes traucējumu gadījumā sarežģītās klausīšanās situācijās. Veiktā pētījuma mērķis – noskaidrot cilvēku ar normālu dzirdi telpiskās klausīšanās datus un salīdzināt tos ar kohleāro implantu lietotāju datiem. Pētījumā piedalījās 51 dalībnieks ar normālu (neizmainītu) dzirdi.
Visi dalībnieki veica 24 nodaļu testu. 87 % personu ar normālu dzirdi bija augsti rezultāti veiktajā procedūrā. Subjektīvie vērtējumi atšķīrās dažādās klausīšanās situācijās: runa klusā vidē (98 %) augstāk vērtēta par skaņu lokalizāciju (84 %) un runas sapratni troksnī (85 %). Salīdzinājumā ar 2009. gadā veiktā pētījuma datiem(Tyler, Perreau, Ji) respondentiem ar normālu dzirdi ir ievērojami labākas telpiskās dzirdes uztveres spējas nekā vienpusējiem/ abpusējiem kohleāro implantu lietotājiem.
Testa rezultātiem ir ticami dati, novērtējot cilvēku dzirdi (neizmainītas dzirdes gadījumā). Pētījuma rezultāti liecina par testa spēju diferencēt paredzamās atšķirības starp cilvēkiem ar normālu dzirdi un kohleāro implantu lietotājiem. Pētījumā iegūtos datus varētu izmantot dzirdes tehnoloģiju uzlabošanai.
Attēla resurss: www.acoustics.org
Izmantotā literatūra: Perreau AE, Spejcher B, Ou H, Tyler R. The spatial hearing questionnaire: data from individuals with normal hearing. Ear Hear. 2014 May-Jun;35(3):375-8. doi: 10.1097/AUD.0000000000000015.