22. marts, 2016

Socializācijas būtība dzirdes traucējumu gadījumā

“Gēteborgas universitātē” veikts pētījums par personības izmaiņām dzirdes traucējumu gadījumā. Pētījumā piedalījās 400 respondenti [80; 98] gadu vecumā ilgāk nekā sešus gadus.
Ik pēc diviem gadiem katram pētījuma dalībniekam veikta fiziskā un mentālā stāvokļa diagnostika. Pēc pētījuma datiem secināts: cilvēki kļuva noslēgtāki (intraverti) nepietiekamu pozitīvu emociju un nemainīgas vides ietekmē.
Dzirdes traucējumu gadījumā cilvēkiem grūtāk socializēties. Zinātnieki pētījuma gaitā secināja, ka kognitīvo procesu/ fiziskās/ ar vecumu saistītās izmaiņas būtiski neietekmē dalību sociālās aktivitātēs. Dzirdes traucējumu gadījumā dzirdes palīglīdzekļi ļauj komunicēt ar apkārtējiem.
Cilvēkam, dzirdot un saprot uztverto informāciju, ir stimuls piedalīties sociālās aktivitātēs. Apgrūtinātas komunikācijas gadījumā persona izvairās kontaktēties ar citiem, jo dažkārt nespēj izprast otra pasacīto. Būtiski savlaicīgi diagnosticēt un kompensēt dzirdes traucējumus.

 

Attēla resurss: www.aplaceformom.com

 

Literatūras avots: http://www.medicalnewstoday.com