7. aprīlis, 2016

Selektīvā uztvere

Katram indivīdam ir atšķirīga dažādu apkārtējās vides stimulu uztvere, izmantojot piecas maņas (redzi, dzirdi, ožu, tausti un garšu). Uztvertie stimuli tiek apkopoti un fiksēti cilvēka apziņā. Izziņas procesā uzmanība tiek koncentrēta konkrētā momentā aktuālajām lietām, lai izzinātu apkārtējo vidi.

Cilvēks uztver informāciju ar maņām, mainoties stimulu izpausmei laikā, telpā un kustībā.

Selektīvā uztvere notiek tad, ja indivīds dažas lietas, notikumus, īpašības spēj labāk uztvert konkrētā situācijā. Uztveres selektivitāti ietekmē indivīda psiholoģiskais un emocionālais stāvoklis, konkrēta objekta vizuālais izskats/ skaņa/ garša/ smarža/ tekstūra, dzīves pieredze u. tml.

Cilvēkiem ir dažādi uztveres tipi, līdz ar to kādam var būt vairāk izteikta dzirdes selektīvā uztvere, bet kādam citam – redzes selektīvā uztvere.

Attēla resurss: www.moosylvania.com