17. marts, 2016

Nepilnīga vairogdziedzera hormonu izstrāde var izraisīt dzirdes traucējumus

Veikts pētījums par vairogdziedzera darbības izmaiņu ietekmi uz dzirdi. Ja vairogdziedzeris nefunkcionē atbilstoši normai, tad cilvēkam ir nogurums, svara palielināšanās, matu izkrišana, drebuļi, trauksmes sajūta, pastiprināta svīšana u. tml. “Telavivas universitātē” veiktais pētījums liecina par vairogdziedzera nefunkcionēšanas saikni ar iedzimtu vājdzirdību.
Zinātnieki konstatējuši, ka vairogdziedzera nepilnīga hormonu izstrāde var izraisīt iedzimtu vājdzirdību. Zinātnieki iepriekš laboratorijā vairāk izzinājuši iekšējo ausi. Veikts daudznozaru pētījums ar pelēm: kontroles grupa un vājdzirdīgu peļu grupa. Peles ar dzirdes traucējumiem tika marķētas ar spilgtām krāsām. Pētījuma gaitā iekšējās auss disfunkcijai bija saistība ar vairogdziedzera hormonu darbību izmaiņām. Vairogdziedzeris tā funkcionēšanas traucējumu dēļ neizauga vai nepilnīgi attīstījās.
Zinātnieks Drors secinājis, ka vairogdziedzera hormonu nepietiekamība rada ģenētisku mutāciju, kā rezultātā nevar attīstīties normāla dzirdes funkcija. Pētījums nodrošina teorētisko pamatbāzi iespējamo dzirdes traucējumu novēršanai. Zinātnieku komanda pašlaik domā izstrādāt praktisko ārstēšanu variantus, balstoties uz veiktajiem pētījumiem. Speciālistam Droram saikne ar skaņu izzināšanu sākās bērnībā un viņš ir iepriecināts, ka pašlaik var veikt pētījumus par skaņu un ģenētikas mijiedarbību.
Attēla resurss: www.naturalhormone-replacementtherapy.com
Literatūras avots: http://medicalxpress.com/news/2014-09-lack-thyroid-hormone-blocks.html