30. marts, 2016

Mūsdienīgs audioloģijas serviss „Affinity 2.0”

21. gadsimtā speciālista konsultācija ir būtiska dzirdes aparāta izvēles procesā. Laba dzirdes speciālista prakse ietver speciālista – klienta sadarbību audiometrijas, dzirdes aparāta izvēles un pielāgošanas, klienta uzklausīšanas un vēlmju realizēšanas laikā.

               

SIA „Dzirdes sistēmas” speciālisti izmanto mūsdienīga audioloģijas servisa „Affinity 2.0” audiometrijas, „īstās auss” mērījumu, redzamās runas kartēšanas pārbaudes un konsultācijas moduļus. Medicīniski sertificētā tehnoloģija „Affinity 2.0” ļauj kvalitatīvi veikt dzirdes pārbaudi un pielāgot dzirdes aparātus.

 

                                                      

Audiometrijas programmatūra piedāvā uzlabotu gaisa, kaula un runas audiometrijas diagnostiku, papildus manipulācijas. „Īstās auss” mērīšana ļauj precīzi izvēlēties un pielāgot dzirdes aparātu atbilstoši klienta audiometrijas datiem, objektīvi nosakot vispiemērotāko modeli. Redzamās runas kartēšana parāda dinamisko diapozonu fizioloģiski neizmainītas dzirdes un klienta audiometrijas datu gadījumā, skaņu piemērus, runas izšķirtspējas un dzirdamības uzlabojumu.
Attēlu resursi: http://www.interacoustics.com; http://www.medicalexpo.com