5. augusts, 2016

Medicīna un modernās tehnoloģijas

Tehnoloģiju straujā attīstība ienākusi arī Latvijas medicīnā. Būtiskas gan inovatīvas tehnoloģijas, gan medicīnas personāla pieredze un profesionāla pieeja katram cilvēkam. Daudzas medicīnas nozares mūsdienās tiek apgūtas gan Latvijā, gan ārpus tās, lai piedāvātu kvalitatīvu servisu.
“Onko klīnikas” ārsts Ronalds Mačuks: “Ir milzum daudz it kā vienkāršo lietu, kas arī ir jāprot precīzi izdarīt, un ir jābūt izpratnei par attiecīgo slimību ārstēšanu. Var būt vislabākās tehnoloģijas, bet ja tās nav aprobētas vai tiek nepilnīgi izmantotas, kā arī tad, ja netiek korekti veiktas visas pārējās nosacīti vienkāršās un standartizētās lietas, tad tehnoloģijām ir ļoti otršķirīga nozīme.”
 
3D printeri spēj izdrukāt cilvēku ķermeņa daļas, piem., galvaskausu, apakšžokli u. c. Latvijā 3D printēšanas servisu, tostarp medicīnā (stomatoloģijā, implantoloģijā, ortopēdijā) , sniedz “Baltic 3D”. Latvijā attīstās printēto 3D tehnoloģiju lietošana medicīnā.
Pēc 2015. gada Latvijas medicīnisko ierīču datu bāzes “LATMED” datiem kopumā iesniegti 249 medicīnisko ierīču izplatītāju, ražotāju un to pārstāvju paziņojumi par ierīču atbilstību, piedāvājumu Latvijā. 2015. gadā reģistrēta viena Latvijā ražota medicīniskā ierīce. No ES dalībvalstu struktūrām saņemti 1020 paziņojumi par medicīnisko ierīču negadījumiem, no tiem 185 gadījumos konstatēts, ka medicīnas ierīce, iespējams, pieejama Latvijā. Veikti drošības pasākumi.

Attēla resurss: www.3ders.org
Informācijas resurss; Pētermane, E. Ārstēšanu piedāvā ar aizvien modernākām tehnoloģijām. Vai visiem tas pa kabatai?// Medicine.lv, Profesionālā veselības gadagrāmata. Medicīna. Farmācija. Medicīnas tehnika, piederumi. 2016/17; 64 – 66. lpp.