30. marts, 2016

Maņu attīstīšana, tostarp dzirdes

Jau ilgu periodu valda atziņa, ka bērnībā stimulēta maņu attīstība veicina vispārējo attīstību, sekmē loģisku domāšanu.  Marija Montesori izveidojusi Montesori pedagoģiju, tāpat daudzviet tiek ievēroti Valdorfpedagoģijas principi. Daudzās pasaules pilsētās ir dažādi attīstības centri, kas palīdz bērniem attīstīties. Ja bērnam ir funkcionāls traucējums, piemēram, dzirdes traucējumi, tad būtu ieteicams šādam bērnam sniegt iespēju piedalīties dažādās attīstošās aktivitātēs, lai pilnveidotu citu maņu attīstību un uzlabotu funkcionālā traucējuma stāvokli.

Tauste un redze ir saistītas maņas. Tāpat ir jāatceras, ka cilvēki jaunu informāciju var uztvert dažādos veidos: kinestētiskais tips – ar ķermeni (jušanu), vizuālais tips – ar redzi, audiālais tips – ar dzirdi. Dzirdes maņu attīsta maigas, liegas skaņas (piem., arfa, kokle, zvaniņi), ko var iekļaut ritmiskās rotaļās, skaņu pasakās u.tml. Tāpat ieteicams dziedāt noteiktā ritmā. Jāatceras, ka audiālās informācijas uztverē vispirms tiek uztverts balss skanējums (intonācija, tembrs, stiprums), tad jēdzieniskā nozīme. Ja ar cilvēku runā pārmetošā, spalgā tonī, cilvēks var noslēgties sevī un neuztvert pateikto informāciju.

Ģimene var attīstīt bērna dzirdi mājās, izmantojot dažādus skaņu ierakstus, aicinot diferencēt dažādu cilvēku balsis (radinieku, sabiedrībā zināmu cilvēku balsu ierakstus), spēlējot mūzikas instrumentus, sitot dažādus ritmus. Dzirdes uztveri attīsta mūzikas nodarbību apmeklēšana, diktātu rakstīšana, dažādas verbālās atmiņas spēles, logopēda/ audiologopēda nodarbības.

Ja bērnam ir dzirdes traucējumi vai citi funkcionāli traucējumi, tad maņu attīstībā jāiesaistās visiem ikdienā blakus esošajiem cilvēkiem, lai sasniegtu labu rezultātu. Ģimenei un speciālistiem jādarbojas kopā kā komandai.

Attēla resurss: empower.powerrangers.com