7. marts, 2016

Līdzsvara traucējumi Dauna sindroma gadījumā

Dauna sindroms ir viens no biežākajiem attīstības aizkavēšanās iemesliem bērniem. Dauna sindroma gadījumā var būt iekšējās auss displāzija. Novērots, ka Dauna sindroma gadījumā ir līdzsvara jeb balansa traucējumi, kas ietekmē koncentrēšanos un kognitīvās spējas.
Pētījumā piedalījās 6-18 gadu veci 30 bērni ar Dauna sindromu no bērnu klīnikas (ar īpašajām vajadzībām). Pētījuma dalībnieki pēc izmeklējumu veikšanas tika iedalīti trīs grupās: abpusējs normāls vidusauss spiediens (A grupa, 13 bērni), abpusējs izmainīts vidusauss spiediens (B grupa, 12), vienpusējs izmainīts vidusauss spiediens (C grupa, 5). Bija paralēla kontrolgrupa.
Katram pētījuma dalībniekam tika veiktas 18 pārbaudes (20 sekundes/ 1 x) trīs mēģinājumos katram no sešiem maņu apstākļiem. Pirmie maņu apstākļi bija Romberga tests, kamēr pārējie četri maņu apstākļi radīja vizuālo apkārtējās vides vai pamata uztveri. Pārbaudīta somatosensorās, vizuālās uztveres, vestibulārās attiecības un vizuālā uztvere. Pētījumā tika lietoti sensorās analīzes koeficienti, lai identificētu atsevišķu maņu sistēmu bojājumu.
Akustiskā refleksa uztvere – nebija B, C grupai, 9 bērniem no A grupas (p=0.049). Romberga tests bija pozitīvs tikai vienai personai no B grupas, kamēr Fukuda tests bija pozitīvs divām personām no B grupas un 2  – C grupas (p=0.075) –  nav statiski būtisku datu. “Past pointing” tests (cilvēkam ar paceltas rokas rādītājpirkstu, tās nolaišanas mirklī rādītājpirksta galu ir precīzi jāuzliek uz speciālista pirksta vai turēta priekšmeta galu) neparādīja ievērojamu atšķirību bērniem ar Dauna sindromu 3 pētījuma grupās.
Pētījuma rezultāti parādīja vestibulārā aparāta darbības izmaiņas bērniem ar Dauna sindromu. Pētījumā izveidoto trīs grupu datiem nebija būtisku atšķirību. Zinātnieki novērojuši, ka balansa traucējumi ietekmē personu IQ.
Nepieciešams veikt papildus pētījumus, lai noskaidrotu, vai līdzsvara problēmas rodas centrālu vai proprioceptīvu cēloņu dēļ. Iepriekš veiktos pētījumos bērniem bez ģenētiskas izcelsmes saslimšanām uzsvērts, ka vidusauss iekaisums (vienpusējs/ abpusējs) var būt saistīts ar līdzsvara izmaiņām 22 % gadījumu.
Attēla resurss: www.steadyhealth.com
Literatūras avots: Shennawy, El. BALANCE PROBLEMS IN DOWN SYNDROME CHILDREN: VARIOUS SENSORY ELEMENTS AND CONTRIBUTION TO MIDDLE EAR PROBLEMS.// Journal of Hearing Science. 2015 Vol. 5, No. 1., p. 17.-21.