9. marts, 2016

Komunikācija vājdzirdības gadījumā

4.-10. maijs noris “Pasaules vājdzirdīgo informētības nedēļa”. 2015. gadā tēma ir “Kontaktēties un sazināties”. Idejas inciatoru mērķis ir informēt sabiedrību par vājdzirdīgiem cilvēkiem, to integrēšanu sabiedrībā, kā arī atbalstu ikdienā.
No aptuveni 10 tūkstošiem cilvēku ar dzirdes traucējumiem aptuveni 100 personām ir vidēji smaga vājdzirdība, ap 10 indivīdiem – smaga vājdzirdība. [1.]

Komunikācija ar smagas pakāpes vājdzirdīgu cilvēku var būt daudzveidīga: lasīšana no lūpām (saziņa, spēles), neverbālā komunikācija (ķermeņa valoda, zīmju valoda, mīmika), skaņas (dažādu skaņu efekti ar konkrētu nozīmi), komunikācija publiskās iestādēs, komunikācija pasākumos, ārpus iekštelpām u. c. [2.]
“Kontaktēties un sazināties” nedēļas ietvaros apkopoti daži fakti par dzirdi un tās izmaiņām Lielbritānijā:
  • katram sestajam Lielbritānijas iedzīvotājam ir dzirdes traucējumi;
  • vairāk nekā 45 tūkstošiem bērnu ir vājdzirdība;
  • 3,7 miljoniem personu darbspējīgā vecumā ir dzirdes traucējumi un 135 tūkstošiem no tiem – smagas/ ļoti smagas pakāpes vājdzirdība;
  • smagas/ ļoti smagas vājdzirdības pakāpes gadījumā var izpausties pārliecības zudums, socializēšanās grūtības, depresija, bezdarbs, neiekļaušanās sabiedrībā. [3.]
Informētības nedēļā tiks aktualizēti ieteikumi saziņai ar vājdzirdīgiem cilvēkiem:
  • sarunas laikā jāstāv pretī personai ar kuru runā;
  • jārunā skaidri, mierīgi un normālā skaļumā;
  • nepieciešamības gadījumā jāatkārto pateiktais;
  • vajadzības gadījumā jāuzraksta vai jāuzzīmē pateiktā informācija u. tml. [4.]
Attēla resurss: http://www.reshapingcaredundee.org.uk/images/2015/04/Deaf-Awareness-Week.png
Izmantotā literatūra: 
1. http://www.national-awareness-days.com/deaf-awareness-week.html
2. http://www.hearinglink.org/communicating
3. http://deafcouncil.org.uk/wp/wp-content/uploads/2015/02/poster-some-facts-2015.pdf
4. http://deafcouncil.org.uk/wp/wp-content/uploads/2015/02/poster-things-to-remember-2015.pdf