21. marts, 2016

Komunikācija dzirdes traucējumu gadījumā

Dzirdes traucējumu gadījumā cilvēks var saklausīt sarunu biedru klusā vidē, sarunājoties vienam pret otru, pazīstot runātāja balsi, atrodoties tuvu, redzot runātāja seju. Cilvēkam, iespējams, nepieciešams ilgāks laiks dzirdētās informācijas apstrādei. Svarīgi runas laikā novērst fona trokšņus (piemēram, samazināt ieslēgtas mūzikas skaļumu vai to izslēgt). Nesaklausot sarunu, cilvēks var sociāli izolēties.
Lasīšana no lūpām sniedz rezultātus, ja runātājs atrodas tuvu, pateiktie vārdi ir zināmi un tiek precīzi artikulēti. Lasot no lūpām var saprast tikai aptuveni 66 %.
Literatūras avots: 
Wilson, B. Myths and Facts for Hearing Loss (How Hard of Hearing People Hear).