2. augusts, 2016

H. Gārdnera daudzpusīgā intelekta kategorijas

 

H. Gārdners intelektu iedala astoņos dažādos veidos. Turpinājumā skatiet izteiktākās izpausmes katram no tiem.
Valodnieciskais:
 • vārdu jēgas izpratne;
 • mutiska/ rakstiska valoda;
 • spēj pārliecināt citus;
 • izprot zemtekstu;
 • iegaumē vārdisku informāciju;
 • interese par literatūru.
Ķermeņa – kustību:
 • ķermeņa saprašana, sajušana;
 • pantomīmas spējas;
 • kustību kontrole;
 • prāta un ķermeņa saistība;
 • taustes, pieskares jutība.
Loģiski matemātiskais:
 • spēja lietot abstraktus simbolus;
 • slēpto sakarību izpratne;
 • cēloņu un seku izpratne;
 • sarežģītu aprēķinu veikšana;
 • loģiskums, sistemātiskums, skaidrība;
 • zinātniski pamatotu secinājumu veikšana.
Muzikālais:
 • spēja atcerēties melodiju, ritmu;
 • mūzikas izpratne;
 • skaņu uztveres jutība;
 • melodiju kompnēšana;
 • toņu kvalitātes atšķiršana;
 • cilvēku balsu uztveres jutība.
Vizuāli telpiskais:
 • spēj vizualizēt tēlus;
 • precīza uztvere no dažādiem skatupunktiem;
 • telpisko attiecību izpratne;
 • grafiski attēlojumi;
 • orientēšanās telpā;
 • krāsu, formu uztveres jutība.
Saskarsmes (ekstravertais, interpersonālais):
 • verbālā, neverbālā komunikācija
 • empātija
 • ievēro citu cilvēku atšķirības
 • darbojas komandā
 • žestu, mīmikas jutība
 • “cilvēku pazīšana”
Pašizpratnes (intravertais, intrapersonālais):
 • savu sajūtu apzināšanās, izpratne;
 • prāta koncentrācija;
 • iespēju, ierobežojumu apzināšanās;
 • adekvāts paštēls;
 • sevis disciplinēšana;
 • patstāvība.
Dabaszinātniskais:
 • spēj atpazīt un klasificēt;
 • dabas parādību novērošana;
 • dažādu ikdienas piederumu atšķiršana pēc zīmoliem;
 • dabas objektu kolekcionēšana.
Attēla resurss: raconteur.net
Informācijas resurss: Maksimālu smadzeņu potenciālu katrai stundai Skolu atbalsta punkts.// Vēstis skolai, 03.2001.