30. marts, 2016

Gerontoloģijas attīstība Latvijā

Jau vairākus gadus var redzēt izmaiņas gerontoloģijā. Pašlaik cilvēkiem gados tiek piedāvāti dažādi izglītojoši bezmaksas pasākumi, ir vairākas biedrības, kas veicina aktīvu dzīvesveidu, kā arī tiek izveidoti dažādi literatūras resursi personu informēšanai par organisma funkcionēšanas izmaiņām:
1) http://www.lm.gov.lv/upload/eg2012/rokasgramata.pdf;
2) https://www.aslimnica.lv/sites/default/files/editor/noveco_aktivi_08.pdf .

 
Attēla resurss: froxtox.de