17. marts, 2016

Faktori, kas var ietekmēt dzirdes aparātu lietošanu

Veikts pētījums par dzirdes aparātu lietošanas priekšrocībām gados vecākām personām. Pētījuma mērķis bija noskaidrot dzirdes aparātu lietošanas sakarības. Retrospektīvajā pētījumā analizēti audioloģiskie faktori, cilvēka attieksme un motivācija, demogrāfija, psiholoģiskie un ar vecumu saistītie faktori.
Pētījumā piedalījās 160 personas, sākot no 60 gadu vecuma. Respondentiem diagnosticēta vienpusēja/ abpusēja vājdzirdība, pēdējo divu gadu laikā pielāgoti dzirdes aparāti. Dalībnieki klasificēti divās grupās pēc personu dzirdes aparātu lietošanas pieredzes: 1) neveiksmīga dzirdes aparātu lietošanas grupa (n=75); 2) sekmīga dzirdes aparātu lietošanas grupa (n=85).
Daudzveidīgs, binomiālais loģistikas regresijas modelis norādīja piecus faktorus dalībai grupā:
1) dalībnieki, kam bija lielāks atbalsts no citu pieredzes;
2) sākot lietot dzirdes aparātus šķita apgrūtināta komunikācija ikdienā nekā pirms dzirdes aparātu lietošanas;
3) pozitīva personīgā attieksme pret dzirdes aparātu lietošanu;
4) justs dzirdes aparātu sniegtais uzlabojums;
5) cilvēki vairāk klasificējami sekmīgā dzirdes aparātu lietošanas grupā.
Veicot pētījumu, secināts, ka dzirdes aparātu lietošanu adaptācijas periodā var ietekmēt dažādi faktori. Lai dzirdes aparātu lietošana būtu veiksmīga, sākotnēji pierašanas procesā aktīvi jāiesaistās radiniekiem un tuviem cilvēkiem.
Attēla resurss: www.hearing.com.au
Literatūras avots: Hickson L., Meyer C., Lovelock K., Lampert M., Khan A. Factors associated with success with hearing aids in older adults.// J Laryngol Otol. 2014 Jan;128 Suppl 1:S8-15. doi: 10.1017/S002221511300306X. Epub 2013 Dec 13.