1. aprīlis, 2016

Etilbenzīna ietekme uz cilvēka dzirdi, kognitīvām spējām

Veikts pētījums par etilbenzīna ietekmi uz dzirdi, radītām neiroloģiskām un neirosignālu apstrādes izmaiņām  darbiniekiem petroķīmiskā vidē.
Pētījumā piedalījās divu petroķīmisku rūpnīcu darbinieki. Vienā grupā bija 246 cilvēki, bet otrā – 307. Dalībnieku darba vide bija trokšņaina un piesātināta ar etilbenzīnu. 290 cilvēki bija pakļauti lielam troksnim, savukārt 327 personas tika iekļautas kontroles grupā.
Pētījumā atklāts, ka augstāks dzirdes traucējumu risks pastāv petroķīmiskas vides darbiniekiem. Kontroles grupai un pētījuma dalībniekiem spēkstacijā bija labāka dzirde (P<0.05). Cilvēkiem, kas strādā petroķīmiskā vidē ir pazemināta atmiņas, mācīšanās funkcija, kā arī acetilholīnesterāzes aktivitāte (P<0.05). Pētījuma gaitā iegūta negatīva korelācija.
Secināts, ka etilbenzīns ietekmē dzirdes, neirobiheiviorālās funkcijas, kā arī mazina neirosignālu apstrādi.
Attēla resurss: commons.wikimedia.org 
Literatūras avots: http://journals.lww.com/joem/Abstract/2013/09000/Ethylbenzene_Induced_Hearing_Loss,_Neurobehavioral.2.aspx