21. marts, 2016

Dzirdes aparāti

Mūsdienās dzirdes traucējumi ir diezgan izplatīta problēma. Pasaulē vēl joprojām pastāv dažādi mīti par dzirdes aparātiem. Daudzi cilvēki neizprot dzirdes palīgtehnoloģiju (aparātu, implantu) spēju uzlabot dzīves kvalitāti ikdienā. Cilvēkam jābūt motivētam aktīvi piedalīties dzirdes speciālista veiktajās procedūrās un vēlāk lietot dzirdi uzlabojošās tehnoloģijas ikdienā.
Dzirdes aparātus lieto dažāda vecuma cilvēki. Ja cilvēks noņem dzirdes aparātus, viņa dzirde atbilst audiometrijas faktiskajam stāvoklim. Lietojot dzirdes palīglīdzekļus, tiek izmainīta traucēto skaņu frekvenču uztvere. Pašlaik vairums cilvēku dzirdes traucējumu gadījumā lieto digitālos dzirdes aparātus. Dzirdes speciālists var precīzi pielāgot digitālo dzirdes aparātu atbilstoši audiometrijas datiem un cilvēka individuālajām vajadzībām.
Lai gan dzirdes aparātiem ir dažādi veidi un modeļi, aparātus jāizvēlas atbilstoši audiometrijas datiem, auss anatomiskai uzbūvei. Piemēram, smagu dzirdes traucējumu pakāpes gadījumā labāk būtu izvēlēties aizauss aparātu/ -us. Nepilnīgi attīstījušās ārējās auss gliemežnīcas skrimšļa un vieglas/ vidējas dzirdes traucējumu pakāpes gadījumā var mēģināt pielāgot iekšauss dzirdes aparātu. Lietojot dzirdes aparātus, jāievēro pareizi lietošanas/ kopšanas noteikumi.
Dzirdes pārbaudes procedūrā tiek noskaidrots cilvēka dzirdes pašreizējais stāvoklis. Pēc audiogrammas datiem speciālists konsultē klientu par dzirdi, tās izmaiņām un iespējamo dzirdes aparātu klāstu. Aizauss dzirdes aparātam precīzākai skaņu uztveršanai var izgatavot individuālo auss ieliktni. Vizītē pēc aparāta pielāgošanas klients un/ vai tā ģimene tiek informēti par pareizu lietošanu un kopšanu.
Attēla resurss: www.unitronhearing.com