21. marts, 2016

Daži jautājumi un atbildes par dzirdes aparātiem

Kā darbojas dzirdes aparāti?
Dzirdes aparātiem var būt dažādas ražotājfirmas, veidi un to modeļi. Mūsdienās daudz cilvēku lieto digitālos dzirdes aparātus. Dzirdes aparāti darbojas ar baterijām. Mikrofons uztver skaņu, dzirdes aparāta mikroshēma apstrādā skaņu, pēc tam skaņa tiek novadīta auss kanālā.
 
Vai lietojot dzirdes aparātu tiek atjaunota dzirde?
Lietojot dzirdes aparātu, cilvēks var saklausīt un saprast skaņas, kuras neuztver bez dzirdes aparāta. Dzirdes aparāti nenovērš dzirdes traucējumus un neatjauno dzirdi. Brīžos, kad cilvēks nelieto digitālo aparātu/ -us, dzirde atbilst audiometrijas datiem.
 
Kāds ir vidējais dzirdes aparāta lietošanas ilgums?
Ja cilvēks saudzīgi lieto un kopj savu/ -us dzirdes aparātu/ -us un audiometrijas dati laika gaitā ievērojami nemainās, tad vidējais lietošanas ilgums ir aptuveni četri gadi.
 
Vai dzirdes aparātiem bieži nepieciešams remonts?
Dzirdes aparātiem jāveic apskate un apkope ikdienā pēc lietošanas. Jo cilvēks rūpīgāk lieto dzirdes aparātu, jo tas ilgāk var darboties. Ja mainījusies skaņu kvalitāte, konsultējieties ar savu dzirdes veselības aprūpes speciālistu.
 
Kā pareizi veikt dzirdes aparātu apkopi, tīrīšanu?
Konsultējieties par dzirdes aparātu kopšanu un lietošanu ar savu dzirdes veselības aprūpes speciālistu. Skatieties dzirdes aparāta/ -u lietošanas instrukcijā.
 
Ko darīt, ja dzirdes aparātam nav signāla?
Pārbaudiet bateriju derīgumu – nepieciešamības gadījumā mainiet bateriju. Apskatiet ieliktņa atveri vai sēra aizsargfiltru – nepieciešamības gadījumā iztīriet ausu sēru/ netīrumus no ieliktņa,  veiciet aizsargfiltra maiņu. Pārbaudiet, vai dzirdes caurulītē, mikrocaurulītē nav iekļuvis mitrums – nepieciešamības gadījumā atvienojiet no dzirdes aparāta un izpūtiet ar baloniņu mitrumu. Ja aparātam nav saklausāms signāls, tad jāveic dzirdes aparātu apskati, iespējams, nepieciešama kādas detaļas maiņa vai remonts.
 
Kad speciālistam jāveic dzirdes aparātu apskati un pārbaudi?
Ja dzirdes aparāts pēc cilvēka domām darbojas atbilstoši klausīšanās vajadzībām, tad dzirdes aparātu var iedot apskatei aptuveni vienreiz gadā. Savukārt, ja cilvēkam pēkšņi mainās darba vai dzīves vide, tad persona var konsultēties ar dzirdes speciālistu, lai veiktu dzirdes aparāta pielāgošanu jaunajiem apstākļiem (piem., agrāk dzīvojis laukos, bet tagad jādzīvo lidostas tuvumā).
Lietojot dzirdes palīglīdzekļus, tostarp digitālos dzirdes aparātus, cilvēkiem rodas jautājumi laika gaitā. Lai varētu konsultēties ar dzirdes veselības aprūpes speciālistu, ieteicams neskaidros jautājumus pierakstīt.