27. decembris, 2017

Darba laiks svētkos!

Vēlam izturību, pacietību un labu veselību! Lai Jaunais gads nes jaukas dienas, lai saltas tukšas nav ne vienas, lai spēka daudz, lai viss vienmēr sokas un nekad lai nepagurst rokas! Ticiet sapnim – tas piepildīsies. Ceriet uz brīnumu – un tas nāks. Mīliet!