21. marts, 2016

Aplikācijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

Skārienjutīgie telefoni sniedz daudz tehnoloģisko iespēju. Cilvēki nepieciešamības gadījumā var lietot dažādas aplikācijas, kas būtiski atvieglo ikdienu. Dažas aplikācijas izveidotas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.
“Skaņu termometrs” (SoundMeter) izveidots pēc “Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras” (OSHA) vadlīnijām. Aplikācija lietojama skaņu skaļuma noteikšanai decibelos (dB). Tā sniedz lietotājiem informāciju par trokšņa līmeņa vai ilguma ietekmi uz cilvēku. Tāpat šī aplikācija ļauj kalibrēt skaļruņus, mājas kinozāles u. tml.
“Dzirdes traucējumu simulators” (Hearing Loss Simulator) parāda, kā runu un apkārtējās vides skaņas uztver cilvēki ar dzirdes traucējumiem. Cilvēka runa tiek pārvērsta tā, kā to uztver persona ar dzirdes traucējumiem.
“Televīzijas skaļuma pastiprinātājs” (TV Louder) uzlabo un pastiprina televīzijas skaņu, izmantojot mūzikas klausīšanās austiņas. Aplikācija nav paredzēta dzirdes tehnoloģiju aizvietošanai ikdienā.
“AUD-1” (AUD-1aplikācija ir tehnoloģija, kas ļauj lietotājam ar klausīšanās austiņām labāk uztvert skaņu. Šo aplikāciju var lietot katrai ausij atsevišķi.
“Skaidri subtitri” (Clear Captions) aplikācija pārvērš visu telefonsarunas informāciju tekstā, kas parādās ekrānā. Ja cilvēks sarunas laikā nav kaut ko līdz galam saklausījis, viņš var paskatīties informāciju saglabātajā tekstā.
Attēla resurss: www.futuristspeaker.com
Literatūras avots: http://www.healthyhearing.com/report/