4. aprīlis, 2016

Absolūtā muzikālā dzirde

Absolūtā muzikālā dzirde nepiemīt katram indivīdam. Ja tā ir, to var pilnveidot jau agrīnā vecumposmā sistemātiski apgūstot mūziku (dziedāšanu, kāda mūzikas instrumenta spēli).

Absolūtā dzirde ir indivīda spēja identificēt mūzikas toni bez konkrēta atskaites punkta (mūzikas instrumenta/ cilvēka dziedāta toņa) palīdzības. Absolūtā dzirde var būt gan aktīva, gan pasīva.

Savukārt muzikālo dzirdi var attīstīt gandrīz visiem cilvēkiem, ja viņiem nav fizioloģiski dzirdes traucējumi. Muzikālā dzirde attīstās, apgūstot jaunas prasmes, saistot tās ar zināšanām.

http://www.canadiangeographic.ca/magazine/jf06/alacarte.as