15. marts, 2016

Skaņas ātrums

Skaņa izplatās dažādās vidēs ar atšķirīgu ātrumu. Skaņa nevar izplatīties vakuumā.
0 grādu temperatūrā pēc Celsija skalas skaņas ātrums gaisā ir 332 m/ s. Mīnus 20 grādu temperatūrā pēc Celsija skaļas skaņas ātrums gaisā atbilst 319 m/ s. Siltā laikā skaņa izplatās ātrāk. Metālā skaņu viļņi izplatās 17 reizes ātrāk nekā gaisā un ūdenī – četrreiz ātrāk.
20 grādu temperatūrā pēc Celsija skalas skaņas ātrums:
ētera tvaikos – 179 m/ s
gaisā – 344 m/ s
korķī – 430-530 m/ s
benzīnā – 1 170 m/ s
ūdeņradī – 1 284 m/ s
ūdenī – 1 483 m/ s
zeltā – 3 200 m/ s
kokā (priedes) – 5 030 m/ s
dzelzī – 5 850 m/ s
alumīnijā – 6 260 m/ s
betonā – 4 250 – 5 250 m/ s
stiklā – 4 450 – 5 220 m/ s
dimantā – 18 350 m/ s
Attēla resurss: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/sound/sprop.html
Literatūras avots: Vilks, I. Fizika 8. klasei. Mācību grāmata izstrādāta saskaņā ar ESF projekta Dabaszinātnes un matemātika nostādnēm. Zvaigzne ABC, 168 lpp. 40. – 41. lpp.