1. aprīlis, 2016

“Peltor Alert AM/ FM” radioaustiņas

“Peltor Alert AM/ FM” radioaustiņas var lietot skaļā darba vidē, medībās vai spridzināšanas laikā, ātruma sacīkstēs (automašīnu/ motociklu u. tml.) vai profesionālai labsajūtai darba vidē.

“Peltor Alert AM/ FM” radioaustiņas dod iespēju klausīties iemīļoto radiostaciju, neuztverot apkārtējās vides trokšņus. Austiņas apvieno audio iespējas radio un skenera savienojumam, pastāvot 24 dBA trokšņa līmenim.

Pašlaik cilvēkiem tiek piedāvātajām austiņām ir matēti sarkans tonis. Lietošanai nepieciešamas divas A4 baterijas.
Literatūras avots: http://the-tech-blog.com/3m-peltor-alert-hearing-protector-amfm-tuner