15. marts, 2016

Mobilo telefonu lietošana un veselība

Elektromagnētiskā lauka starojums arvien biežāk pavada cilvēku ikdienas gaitās. Gandrīz ikviens dienas laikā vismaz vienu reizi izmanto telefonu. Mobilo telefonu lietošana gan atvieglo cilvēku saziņu, gan pievērš zinātnieku vērību pētījumu veikšanai par ietekmi uz veselību. Kopš 1999. gada tiek izzināta mobilo telefonu ietekme uz dzirdi, kognitīvajām spējām, nervu sistēmu un vispārējo veselības stāvokli. Vairumā gadījumu publicēto pētījumu dati neatklāj būtisku ietekmi uz cilvēku veselību. [1.]

Mobilo sakaru bāzes staciju tuvumā ir lielāks elektromagnētiskais lauks, kas var pārsniegt vadlīnijās noteiktās vērtības. Bāzes stacijas ir norobežotas no cilvēkiem. Elektromagnētiskā lauka radiofrekvences ķermeņa audos izraisa siltuma efektu. To var noteikt ar specifisko absorbcijas pakāpi. Telekomunikāciju tīklu izveidošanā un ierīkošanā jāievēro valsts normatīvie akti, “Veselības inspekcijas” prasības. Ja ievēroti drošības nosacījumi, tad zinātnes dati neuzrāda elektromagnētiskā lauka radiofrekvenču ietekmi uz veselību. [1.]

Lietojot mobilos telefonus, starojums vairāk tiek vērsts uz cilvēka galvu un tās tuvumā esošiem orgāniem (piem., ausīm), audiem (piem., nervaudiem). Ja tiek pārsniegts uztvertās enerģijas līmenis, tad paaugstinās audu temperatūra, var mainīties siltuma regulācijas procesi organismā. Situāciju modelēšanas pētījumos izzināts, ka uztvertā enerģija nepārsniedz vadlīnijās noteiktās vērtības. Telefonu un citu elektronikas preču ražotājiem jāievēro “Eiropas Direktīvas” un “Eiropas Savienības” noteikumi, tāpat pirms tehnoloģiju piedāvāšanas tirgū jāveic pētījumi par to kvalitāti un ietekmi uz lietotāja veselību. [1.]

Veicot pētījumus par mobilo telefonu ietekmi uz cilvēka organismu jāņem vērā:
respondentu telefonu izmantošanas biežums ikdienā (minimālais skaits konkrētā laika periodā);
telefona lietošanas ilgums kopš pirmās telefonsarunas;

vidējais biežums telefonsarunām ikdienā (vidējais skaits konkrētā laika periodā);
vidējais ilgums telefonsarunai;
visu iepriekš veikto telefonsarunu kopējais ilgums. [2.]

2010. martā Eiropā tika sākts pētījums “COSMOS” par mobilo telefonu lietošanu. Tajā piedalās aptuveni 290 000 respondenti, sākot no 18 gadu vecuma. Pētījums ilgs 20 – 30 gadus, kuru laikā izzinās, vai telefons atstāj ietekmi uz veselību. [2.]

Speciālisti neiesaka cilvēkiem lietot telefonus transportlīdzekļos (cieši slēgtās telpās). Atkarība no transportlīdzekļa konstrukcijas mainās telefona starojums. Ja tajā izstarotais elektromagnētiskais lauks ir ļoti liels, tad atstarojošo lauku ietekmē palielinās elektromagnētiskā lauka ietekme uz mobilā telefona lietotāju. Lietojot mobilo telefonu transportlīdzeklī, ieteicams lietot āra antenu (piemēram, braucot automašīnā). [1.]
Mobilie telefonu lietošana var atstāt ietekmi uz cilvēka organismu, ja ikdienā ļoti bieži un ilgi veic telefonsarunas, kā arī telefonus tur cieši pie ķermeņa (piemēram, bikšu kabatā). [2.] Speciālisti iesaka samazināt telefonu sarunu ilgumu, kā arī telefonu neturēt cieši pie ķermeņa, izmantot bezroku (“hands free device”) sistēmu. [1., 2.]

Attēla resurss: http://aktualpost.info/search/cell+phone+radiation+levels+cnet+reviews
Literatūras avoti: 1. http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/starojumi/nejonizejosie-starojumi/elektromagnetiskais-lauks/mobilie-telefoni-un-veseliba;
2. http://www.cancer.gov/cancertopics/causes-prevention/risk/radiation/cell-phones-fact-sheet