2. februāris, 2017

Kāda ir līdzskaņu uztvere vecākas paaudzes cilvēkiem?

Lai gan lielākā daļa vecākās paaudzes klausītāju ar dzirdes traucējumiem diezgan labi tiek galā ar runas uztveres testēšanu, pastāv arī vecākās paaudzes cilvēku grupa, kuriem tiek konstatēti pārsteidzoši zems vārdu dzirdamības un izprašanas līmenis.

Ar vienādam audiogrammām dažādiem klausītājiem var izrādīties pavisam dažādi runas uztveres un izprašanas spējas.

Tādus balsīgus līdzskaņus kā ( /b/, /d/) ir vieglāk sadzirdēt un identificēt, nekā nebalsīgus patskaņus (/p/, /t/), jo tie ir daudz skanīgāki. Tipiska persona ar dzirdes traucējumiem nespētu sajaukt /b/ ar, piemēram, /d/ klusumā, bet viegli var pieļaut šādu kļūdu, ja apkārt ir trokšņi un citas skaņas.

Pieaugušais cilvēks ar dzirdes traucējumiem parasti izlaidīs vārdu galotnes, daļēji dēļ to zemāka dzirdamības līmeņa. Kā arī tam ir zināma tendence jaukt skaņas augstākās frekvencēs, kur notiek tipiskais jūtīguma zudums cilvēka dzirdei.

Piesakies uz dzirdes pārbaudi!

20307050 vai 20306077

soundlife-hearing-loss-man