11. jūnijs, 2024

Dzirdes aparāti – tikai personalizēta pieeja

Dzirdes aparāti ir izcilas un neaizstājamas ierīces cilvēkiem ar dzirdes zudumu, taču arī tiem ir vairāki ierobežojumi. Apzināties šos ierobežojumus ir svarīgi, lai neveidotos neadekvāta sagaidījuma un nepamatota vilšanās sajūta. Vienlaikus svarīgi saprast, ka dzirdes aparātu veiksmīgai funkcionēšanai nepieciešams, lai:

  • tie izvēlēti atbilstoši konkrētā cilvēka dzirdes zuduma specifikai;
  • to tehnoloģiskā veiktspēja un darbības režīmi atbilstu lietotāja individuālajām vajadzībām, prasībām, ko nosaka viņa dzīvesveids, profesionālās nodarbes un vaļasprieki;
  • tie būtu profesionāli un precīzi noregulēti un nekļūdīgi pielāgoti konkrētajam lietotājam.

Proti, pilnvērtīgu dzirdes korekciju nodrošina vairāki aspekti: konkrētajam lietotājam atbilstošs un kvalitatīvs dzirdes aparāts, precīzs tā pielāgojums (kalibrācija) un regulāra aprūpe. Taču atcerēsimies – mēs visi esam ļoti dažādi, un arī mūsu dzirdes un tās zuduma īpatnības ir ļoti atšķirīgas. Tas nozīmē, ka dažiem cilvēkiem labu vai vismaz apmierinošu rezultātu var nodrošināt arī lētāki un vienkāršāki dzirdes aparāti. Savukārt cilvēkiem ar izteiktākiem un komplicētākiem dzirdes traucējumiem noteiktās (piemēram, ļoti trokšņainās) situācijās sagaidīto rezultātu nenodrošinās pat vislabākais un dārgākais dzirdes aparāts. Tāpēc vēlreiz uzsveram – neviens dzirdes aparāts neapmierinās neviena lietotāja vajadzības, ja tas nebūs profesionāli un precīzi pielāgots tieši viņam!

Turklāt dzirdes aparātiem jāspēj funkcionēt objektīvi sarežģītās un izaicinošās situācijās – tad, kad ir skaļš un daudzveidīgs fona troksnis, liels skaņas avota attālums, neskaidras cilvēku dikcijas un balss tembra pārāk augstas vai zemas frekvences utt. Turklāt mūsu dzirde mainās, tāpēc svarīgi regulāri to pārbaudīt un “pārregulēt” dzirdes aparātus atbilstoši konstatētajām izmaiņām, nepieciešamības gadījumā atjauninot to programmatūru utt. Tātad dzirdes jomā – tikai individuāli risinājumi, precīzi un personalizēti dzirdes aparātu uzstādījumi un regulāra to aprūpe!