15. marts, 2016

Dzirdes aparāti iekļauti “Medicīnas sasniegumu Top 10”

Francijā “Institut National de la Santé et de la Recherche médicale” veiktā pētījuma dati sniedz informāciju, ka dzirdes aparāti iekļaujami nozīmīgo medicīnas sasniegumu desmitniekā (top 10). Katrs piektais eiropietis uzskata, ka dzirdes aparāti iekļaujami piecu svarīgāko medicīnas izgudrojumu sarakstā.
70 % respondentu kā būtiskāko medicīnas sasniegumu min orgānu transplantāciju. 65 % aptaujāto lielu nozīmi piešķir rentgena terapijai, savukārt 51 % – gēnu terapijai. Vairumam cilvēku būtiska novitāte šķiet antidepresanti, klonēšana u. tml. Dzirdes aparāti sarakstā ieņem 10. vietu. Katru gadu tehnoloģijas un medicīnas tehnoloģijas pilnveidojas.
Attēla resurss: http://www.foxvalleyhearingcenter.com
Literatūras avots:  http://www.hear-it.org/