4. aprīlis, 2016

Dzirdes aparāta lietošana

Lietojot dzirdes aparātu, jāatceras par tā pareizu lietošanu un kopšanu. Dzirdes aparātu cilvēki lieto nomoda laikā veicot dažādas aktivitātes, bet dodoties gulēt, mazgāties, peldēties, sportot, kā arī lietus laikā u. tml. jānoņem dzirdes aparāts, lai tā korpusā neiekļūtu mitrums.

Aizauss dzirdes aparāta korpusu novieto aiz auss un auss kanālā ievieto auss ieliktni, tad ieslēdz dzirdes aparātu. Iekšauss dzirdes aparātu ievieto auss ejā, tad ieslēdz. Var aparātu ieslēgt arī pirms tā ievietošanas. Cilvēkam jāmācās pierast pie dzirdes aparātu, pakāpeniski palielinot tā lietošanas ilgumu. Sākotnēji cilvēkam jāpierod pie sava balss skanējuma.

Dažkārt lietojot aizauss dzirdes aparātu ar individuālo auss ieliktni var rasties svelpjoša skaņa. Tādā gadījumā jāpārbauda: vai auss ieliktnim ir pareiza konstrukcija; vai auss ieliktnis pietiekami cieši pieguļ auss ejai; vai izvēlēts atbilstošs skaņas pastiprinājums. Ja ieliktnis neatbilst pašreizējai auss anatomiskajai uzbūvei, tad nepieciešams izgatavot jaunu ieliktni. Ja izvēlēts neatbilstošs skaņas pastiprinājums, dzirdes aparāts jānoregulē klusāk.

Ja cilvēkam šķiet, ka dzirdes aparāts neuztver apkārtējā vidē esošās skaņas, tad jāpārbauda: vai aparāts ir ieslēgts; vai aparātam nav bojāts korpuss; vai nav cieta vai netīra dzirdes caurulīte; kāda ir baterija; vai baterija pareizi ievietota dzirdes aparātā. Ja aparātam ir bojājums, cilvēkam jāsazinās ar dzirdes aparātu tehniķi. Savukārt neskaidra skaņa var rasties, ja dzirdes aparāta baterijai beidzas derīgums.

Cilvēkam, kas lieto dzirdes aparātu, jāatceras, ka vislabāk ir konsultēties ar dzirdes speciālistu par sev interesējošiem vai neskaidriem dzirdes aparāta lietošanas vai kopšanas jautājumiem.

Attēla resurss: http://www.hearing.ie/styles.html